Rodzinna Pielgrzymka RK na Jasną Górę

     W dniach 5, 6 października 2018 odbyła się na Jasnej Górze Rodzinna Pielgrzymka Rycerzy Kolumba. Rycerze przyjechali z całej Polski, niejednokrotnie razem ze swymi żonami i dziećmi. Również i nasza Rada licznie uczestniczyła w tym wydarzeniu.

    W pierwszym dniu wydarzenia tuż po zarejestrowaniu uczestników udaliśmy się do Kaplicy Matki Bożej, gdzie został odmówiony różaniec. O godzinie 21.00 odprawiony został Apel Jasnogórski, po którym nastąpiło całonocne czuwanie.

    Drugiego dnia pielgrzymki od samego rana się sala ojca Kordeckiego zapełniła się rycerzami i ich rodzinami. Dodatkowo na dziedzińcu jasnogórskim przeprowadzono zbiórkę darów dla dzieci i matek, którymi opiekuje się Fundacja Małych Stópek. W tym przypadku Rycerze nie zawiedli, ponieważ samochód szybko się zapełnił, a wiele darów czekało na kolejny transport.

      O godzinie 9.00 w sli o. Kordeckiego rozpoczęły się konferencje. Jako pierwszy głos zabrał Delegat Stanowy, brat Tomasz Wawrzkowicz. Po krótkim powitaniu podsumował miniony rok i nakreślił plan działań na kolejny okres. Kolejną osobą, która wygłosiła referat był ksiądz infułat Ireneusz Skubiś, twórca ruchu „Europa Christi”. Po nim swe podziękowania za przyniesione dary złożył ksiądz Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek.

     Kolejnym punktem pielgrzymki było wręczenie nagród Radom z ostatni Rok Bratni. Miło nam poinformować, że nasza Rada otrzymała nagrodę im. Kolumba, którą odebrał Wielki Rycerz brat Franciszek Nowak.

     Po tym miłym akcencie na salę przybył Kapelan Stanowy Rycerzy Kolumba arcybiskup Wacław Depo. W kilku zadaniach nakreślił rolę Kościoła i Rycerzy w dzisiejszym świecie. Kilka chwil później swą obecnością zaszczycił wszystkich Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba Carl Anderson, który przybył do Polski wraz ze swoją małżonką. Dziękując Rycerzom za pracę na rzecz Kościoła nakreślił plany dalszego rozwoju zakonu RK w Polsce i na świecie.

     Kolejnym punktem pielgrzymki była Msz św. W Kaplicy Cudownego Obrazu MB, której przewodniczył JE ks. Arcybiskup Wacław Depo. W czasie Mszy św. nasza Rada wystawiła poczet sztandarowy. Po Mszy św. na wałach jasnogórskich rycerze uczestniczyli w drodze krzyżowej. Ostatnim punktem była ceremonia przyjęcia nowych braci w szeregi zakonu RK.

Zapraszamy do galerii zdjęć.

    AK