Rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa

Na przełomie Gudnia i Stycznia mieliśmy obfitość uroczystości zawarcia związków małżeńskich :

26 Grunia 55 rocznica Edwarda iBarbary Płoszaj

6 Stycznia Marek i Halina Perala

13 Stycznia Józef i Waleria Ceglarek

Gratulujemy  parom małżeńskim i dziękujemy że w tak trudnych czasach dla rodzin i małżeństw  świecą przykładem wspólnego życia

W uroczystościach licznie uczestniczyli Rycerze rady 15672.

Na cześć jubilatów Vivat Jezus!!!