Rada

Rada nr 15672 im. Ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie
przy parafii św. Wojciecha B.M.

Wielki Rycerz – Franciszek Nowak

Z-ca Wielkiego Rycerza – Andrzej Krzyżanowski

Kanclerz – Mirosław Choma

Kronikarz – Antoni Gawlik

Skarbnik – Mieczysław Heluszka

Radca – Józef Uliński

Kustosz – Marek Derda

Strażnik wnętrz – Józef Ceglarek

Strażnik bram – Czesław Turlej

 

 

Funkcjonariusze nominowani

Kapelan Rady – ks. Radosław Rychlik

Sekretarz – Adam Olszewski

Lektor – Zdzisław Bilszta

 

Funkjonariusze wybrani na dłuższe kadencje

Powiernik 3-letni – Marian Knaś

Powiernik 2-letni – Piotr Wrona

Powiernik 1-roczny – Mariusz Chmielarski