Historia Rady

Historia Rady Rycerzy Kolumba nr. 15672

Rada Rycerzy Kolumba powołana została w parafii św. Wojciecha B.M. 4 kwietnia 2013 roku. Otrzymała kolejny numer 15672 i obrała sobie za patrona Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Założycielem rady został wieloletni organizator życia parafialnego od czasów budowy Kościoła, brat Bogdan Kawecki. On, w odpowiedzi na inicjatywę ks. Ryszarda Umańskiego w czasie diecezjalnej pielgrzymki do Sanktuarium Maryjnego w Gidlach odpowiedział wprowadzeniem do bractwa rycerskiego w dniu 25.02.2012 dziewięciu braci zaangażowanych w życie parafii. Z czasem zespół powiększał się w ramach Rady 14955, działającej przy sąsiedniej parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Brat Bogdan Kawecki kierował Radą pełniąc przez dwa lata funkcję Wielkiego Rycerza.

 

W czerwcu 2015 funkcję  Wielkiego Rycerza przejął brat Andrzej Krzyżanowski, którą pełnił do maja 2018r.

Dnia 17 maja 2018 Wielkim Rycerzem rady 15672 został wybrany br. Franciszek Nowak.

 

Na dzień dzisiejszy  Rada liczy 39 członków.

Spotkania Rady odbywają się w każdą 2 niedzielę miesiąca po Mszy św. o godzinie 10.30 i w każdy 3 czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej.